Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vipronomenwe
sesverbråkas meet, see each othervi ses! see you later!, be seeing you!
2 vadsubstvadhållning betskall vi slå vad om det? shall we bet on it?
svångremsubstbeltvi måste dra åt svångremmen we must tighten our belts
missväxtsubstcrop failurevi befarar missväxt we fear there will be a bad harvest
klassfestsubstvi ska ha klassfest our class is going to have a party
glidaverbglide, slide; halka slipvi har glidit ifrån varandra we have drifted apart
åtgärdaverbdet måste vi åtgärda göra något åt we must do something about it
kuladjektivvard., trevlig nice; roande amusingvi hade kul we had fun
barndomsvänsubstvi är barndomsvänner we knew each other as children
© NE Nationalencyklopedin AB