Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vetenskapsmansubstantiv~nen, -mänallm.el.framför allt natur~ scientist; framför allt humanist scholar
merkomp. och meraadjektivkomp.adverbmore; ytterligare further, else, besides; ganska, snarare ratherdet kräver [mycket] mer arbete …[much] more workdet var [mycket] mer bilar (folk) än vanligt there were [many] more cars (people)…han är mer konstnär än vetenskapsman …more of an artist than [of] a scholarvill du ha [lite] mer [te]? …some more [tea]?finns det mer [te]? is there any more [tea]?jag vill inte ha mer [te] I don't want any more [tea]det finns inte mer [te] …no more [tea]den är mer efterfrågad …more in demand (in greater demand)den är mer grön än blå …green rather than bluevara mer känd än be better (more widely) known…han (huset) finns inte mer he is no more (the house doesn't exist any longer)jag träffade honom inte mer (aldrig mer) I didn't see him any more (I never saw him again)var det någon mer (någon mer än jag) som såg det? did anybody else (anybody [else] except me) see it?vad kan man mer göra (vänta sig)? what else can one do (more can one expect)?vem mer än du var där? who [else] besides (else but) you…?mer än 10 personer more than…; över upwards of (above)…inte mer än 10 personer no (högst not) more than…; endast only…; inte över not above…det räcker mer än väl that is more than enoughhan vet mer än väl… …perfectly (only too) welldet är inte mer än rätt[vist] …only fairmer och mer el. allt mer [och mer] more and moremer eller mindre more or less
© NE Nationalencyklopedin AB