Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vetenskapligadjektiv~tallm.el.natur~ scientific; humanistisk vanl. scholarly
vetenskapligtadverbscientifically; in a scholarly manner (way); jfr vetenskaplig
tidskriftsubstantiv~en, ~erperiodical; speciellt teknisk o. vetenskaplig journal; speciellt litterär review; lättare magazine
indexsubstantiv~et, =fackspr. el. ekon. ind|expl. -exes, i vetenskaplig stil -ices <för (över) of>matem. äv. subindex
forskningsubstantiv~en, ~arvetenskaplig research; study <i of>; undersökning investigation <i into (on, respecting)>; inquiry <i into; i fråga om as to (respecting)>forskning och utveckling (förk.FoU) research and developmentförk.R&D
1 grundsubstantiv~en, ~ergrundval el. underlag foundation <till of>; hus~ äv. foundations (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasbottenyta el. bakgrund ground; bildl. äv. basispl. baseslägga grunden till lay the foundations (bildl. äv. basis) ofbygga upp ett företag från grunden build up a company (business) from the bottompå vetenskaplig grund on a scientific basis, on scientific linesligga till grund för form the basis of; om princip o.d. underliehuset brann ner till grunden …burnt (was burnt) down to the ground
friare el. i vissa uttr.i grund fullständigt entirely, totally, completely, utterlyi grunden el. i grund och botten i själ och hjärta at heart, basically, essentially; i alla fall after all; faktiskt in reality
mark groundfå gå från gård och grund have to give up one's worldly possessions (all one owns)
skäl reason, ground[s (pl.)] <till for>; orsak cause <till of>; bevekelse~ motiveha sin grund i ngt bero på be due to sthpå goda grunder for very good reasonsgrund av on account of, because of, owing to; till följd av as a result (consequence) ofstängt på grund av reparation closed for repairs
© NE Nationalencyklopedin AB