Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vetenskapsubstscience
tekniksubstmetod techniqueingenjörskonst engineering; vetenskap el. skolämne technology
politiksubstpolitics ((som vetenskap sing., i betydelsen 'politisk åsikt' pl.))handlingssätt policy
fysiksubstvetenskap physics ((med verb i sing.))kroppskonstitution physique, constitution
historiasubstskildring el. vetenskap historygå till historien go down in historyberättelse storyberätta en historia tell a storysak thing, affair
© NE Nationalencyklopedin AB