Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

versfotsubstantiv~en, -fötter[metrical] foot
taktsubstantiv~en, ~ertempo:mus. time; fart pace, ratemarkera takten mus. set (mark) the timehålla takten keep pace (mus. time)slå takten beat timestampa takten beat time with one's footöka takten increase the pace (speed)gå i takt keep (walk) in stepslå av på takten slow down, decrease the pacekomma ur takt vid marsch get (fall) out of step; mus. get out of timerytmisk enhet bar; versfot foot; motor. strokefinkänslighet tact[fulness]; hänsyn delicacy, discretion
© NE Nationalencyklopedin AB