Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

verktygsubstantiv~et, =tool; instrument instrument; redskap implement samtliga äv. bildl.; bildl. äv. meanspl. likaagent
huggjärnsubstantiv~et, =verktyg chisel
3 filsubstantiv~en, ~arverktyg file
fogsvanssubstantiv~en, ~arverktyg handsaw
rubanksubstantiv~en, ~arverktyg trying (jointer) plane
sågsubstantiv~en, ~arverktyg sawse sågverk
raspsubstantiv~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasverktyg rasp, coarse file~etskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasljud rasp; från grammofonskiva scratch
spackelsubstantivspackletskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasmassa filler, putty~n, spacklarskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasverktyg putty knife, scraper; amer. äv. spackle knife, spatula
redskapsubstantiv~et, =verktyg tool, implement; instrument instrument; t.ex. hushålls~ utensil; gymn. [PT (PE)] appliancebildl. tool, instrument
användningsområdesubstantiv~t, ~nfield (range) of applicationett stort användningsområde a wide field of application (t.ex om verktyg range of uses)
© NE Nationalencyklopedin AB