Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

verktygsubstredskap tool, implementperson tool
sågsubstverktyg saw
bågfilsubstverktyg hacksaw
stämjärnsubstverktyg chisel
3 filsubstverktyg file
raspsubstverktyg el. ljud rasp
spackelsubstverktyg putty knifespackelfärg putty
grillspettsubstverktyg skewer; med kött kebab, shish kebab
redskapsubstverktyg tool; spec. för hushållet utensil; utrustning equipment
stämpelsubstverktyg stamp; gummistämpel rubber stampavtryck stamp; på guld, silver hallmark; poststämpel postmark; inbränd brand, mark
© NE Nationalencyklopedin AB