Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

verkställandeadjektivexecutiveverkställande direktör managing director; amer. president
substcarrying out, performance; t.ex. av dom execution
utförandesubstverkställande, framförande etc. performance, execution, carrying out; arbete workmanshipmodell design
direktörsubstdirectorverkställande direktör managing director <för of>; amer. president <för of>
© NE Nationalencyklopedin AB