Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

verkställandeadjektivoböjl.executiveverkställande direktör chief executive officerförk.CEOskiljetecken mellan denna TSL och föreg. abb-group saknasmanaging directorförk.MD; amer. president, vice verkställande direktör deputy (assistant) managing director; amer. vice-presidentden verkställande myndigheten the executivesubstantiv~tcarrying out osv., performance; accomplishment; execution, enforcement; jfr verkställa
vdsubstantivvd:n, vd:arskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. IFL saknasförk. för verkställande direktörMD, CEO
utövandesubstantiv~texercise, practice; exertion; jfr utövaadjektivoböjl.practising; verkställande executiveutövande konstnär creative artist
exekutivadjektiv~tverkställande executiveexekutiv myndighet executive authorityutmätnings-exekutiv auktion compulsory auction, auction under a writ of executionsubstantiv~en, ~erexecutive
direktörsubstantiv~en, ~erdirector; i bolag o.d. äv. [general] manager; amer. vice-president <i (vid) of>; för ämbetsverk superintendent <vid (för) of>verkställande direktör managing director; amer. president <för of>
utförandesubstantiv~t, ~nverkställande el. framförande o.d. performance, execution speciellt konst. o.d.modell el. stil design, style; framföringssätt deliveryvaran finns i flera utföranden several designs of the article are availableutförsel av varor exportation; av t.ex. pengar ur landet taking…out of the country
© NE Nationalencyklopedin AB