Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

verkligenadverbreally; faktiskt actually, indeed; förvisso certainlynej verkligen? really?jag hoppas verkligen att du har rätt I do (betonat) hope you are right
inteadverbnotinte det? verkligen! no?, really?inte en enda gång not once, never oncejag har inte tid I have no timehon är förtjusande, inte sant? she's charming, isn't she?
riktigtadverbkorrekt correctly; verkligen really; alldeles el. ganska quite; ordentligt properly; mycket veryjag mår inte riktigt bra I am not feeling quite wellsaken är inte riktigt skött the matter has not been properly handleddet är riktigt synd it's really a pitygöra en sak riktigt do a thing properly (right)
© NE Nationalencyklopedin AB