Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

verkansubstresultat effect; följd consequencekem. actionintryck impressiongöra verkan have an effect, be effectiveha verkan have an effect on
overksamadjektivsysslolös idle, inactiveutan verkan ineffective
skadeverkan och skadeverkningsubstskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasskada damage ((endast sing.))skadlig verkan harmful effect
lugnandeadjektivom nyhet etc. reassuring; om verkan etc. soothinglugnande medel sedative, tranquillizer
avseverbsyfta på concern, refer toha i sikte aim at; ämna mean, intendvara avsedd för be intended forha avsedd verkan have the intended effect
avskräckandeadjektivom t.ex. verkan deterrentett avskräckande exempel an example of what one should not do
adverbverka avskräckande act as a deterrent
verkaverbhandla el. arbeta work, actverka för work forgöra verkan work, actmedicinen verkade inte the medicine had no effectförefalla seem, appearverka barnslig seem childish
© NE Nationalencyklopedin AB