Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

verbsubstgram. verb
underbetalaverbunderpay
vissnaverbfade, wither
dubbleraverbdouble
snidaverbcarve
ageraverbact
brottasverbwrestle
skimraverbshimmer, glimmer
fuktaverbmoisten, wet
videofilmaverbvideotape, video
© NE Nationalencyklopedin AB