Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vedsubstwood; bränsle firewood
travesubstav böcker, ved etc. pile, stack
stapelsubsthög pile; av ved stackgå av stapeln äga rum come off, take place
eldaverbheatelda med ved use wood for heatingelda el. elda upp a) värma upp t.ex. rum heat b) bränna upp burn up c) egga rouse, stirelda upp sig get excitedtända en eld make a fireelda en brasa a) tända light a fire b) ha have a fire
huggaverbcut, strike; med kniv stab; klyva i små stycken chophugga ved chop woodmed tänderna bitehugga tänderna i ngt sink one's teeth into sthgripa catch hold of, seize hold of <it.ex. armenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasby>det är hugget som stucket it comes to the same thing, it six of one and half a dozen of the other
verb och partikelverbhugga avcut off; i två bitar chop…in two, cut…in twohugga ita i av alla krafter make a real effort, go at ithjälpa till give sb a helping handhugga nedträd fell, cut down
© NE Nationalencyklopedin AB