Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

veckolönsubstweekly wages (pl.)
bruttolönsubstgross salary; veckolön gross wages
avlöningsubstpay; ämbetsmans salary; veckolön wages (pl.)
löneförmånsubstbenefit attaching to one's salary (på veckolön wages)
nettolönsubstnet salary; veckolön net wages (pl.)månadslön take-home pay
arbetsinkomstsubstspec. av veckolön wage earnings (pl.)spec. av månadslön salary earnings (pl.)
lönsubstspec. veckolön wages (pl.)spec. månadslön salary; mera allm. pay ((endast sing.))
© NE Nationalencyklopedin AB