Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 veckasubstantiv~n, veckorweekvecka efter vecka week after weekvecka för vecka week by weekvecka ut och vecka in week in, week outveckan ut to the end of the weekvarje vecka every week; som adv. äv. weeklyi (under) en veckas tid for a week or sofem veckors semester five weeks' holiday (weeks off)i dag för en vecka sedan a week ago todayi veckan denna vecka this week, in the course of the weekutkomma en gång i veckan …once a week, …weekly[i] förra veckan last week[på] fredag [i] nästa vecka on the Friday of next weekom en vecka in a week, in a week's timei dag om en vecka this day week, a week from today1 500 kronor per vecka (i veckan) …a (per) weekhyra per vecka …by the weekresa bort på en vecka …for a weekpå en veckahinner man mycket in a week…på mindre än en vecka in less than (inside of) a weekunder veckan during (in the course of) the week; på vardagarna on weekdays
1 veckatransitivt verb~de, ~tett tyg o.d. pleat; i lösa veck foldreflexivt verb~de, ~tvecka sig fold; crease; om t.ex. papper crumple, crinkle; jfr veck
sistlidenadjektiv-lidet, -lidnalastsistlidna vecka last week
gångenadjektivgånget, gångnaförfluten …gone by, bygone…; om t.ex. tid el. vecka äv. pastunder det gångna året during the past yearlångt gången om sjukdom o.d. far advanced
sjukskrivatransitivt verb-skrev, -skrivitput…on the sick-listdoktorn har sjukskrivit mig äv. …given me a certificate [of illness]vara sjukskriven [en vecka] be on the sick-list [for a week]sjukskriva sig, se sjukanmäla sigunder sjukanmäla
varannanräkneordvartannatevery other (second)en gång varannan dag äv. …every two daysvarannan gång äv. alternatelyvarannan vecka äv. every (once a) fortnightpronomenvartannatom vartannat omväxlande by turns; huller om buller all over the place
reprissubstantiv~en, ~erradio. el. TV. repeat; av pjäs revival; sport., i slowmotion action (instant) replay; mus. äv. recapitulationprogrammet ges i reprisnästa vecka there will be a repeat of the programme…
månadsubstantiv~en, ~ermonth; jfr äv. motsv. ex. under veckai april månad in [the month of] Aprilhon är i femte månaden she is five months pregnant (gone)en gång i månaden once a month, monthly1000 kronor i månaden (per månad) …a (per) monthhyra per månad …by the month
bortaadverbför tillfället away; för alltid el. försvunnen gone; borttappad, försvunnen missing, lost; inte hemma away from home; bortbjuden out; bortkommen confused, at a loss; medvetslös unconscious; död deaddär borta over there (yonder)här borta over herehålla sig borta keep awayjag blir borta en vecka I'll be away for a weekborta bra men hemma bäst East, West, home is best
perprepositionmedelst byper brev (e-post, järnväg, telefon) by letter (email, rail, telephone)per månad (styck, ton) a) varje månad osv. a (per) month (piece, ton) b) månadsvis osv. by the month (piece, ton)två gånger per månad (vecka, år) äv. …monthly (weekly, yearly)25 kronor per styck äv. …each, …apieceper år årligen äv. annually, per annumper gång varje gång every (each) time; åt gången at a timeper den 31 mars om t.ex. kontoutdrag [as] at 31st March
© NE Nationalencyklopedin AB