Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vattenytasubstvattenytan on the surface of the water
krusigadjektivcurly; spec. bot. curled; om vattenyta rippled
oljefläcksubstpå vattenyta oilslick; på t.ex. väg patch of oil
krusaverbkrusa sig curl, crisp; om vattenyta ripplekrusa ngn el. krusa för ngn make a fuss of sb; ställa sig in hos make up to sb, chat up sb
© NE Nationalencyklopedin AB