Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vattensubstantivvattnet, =allm. water; vichy~, soda~ soda [water]hårt (mjukt) vatten hard (soft) watervatten och avlopp drainage and water supplyvatten och bröd bread and waterhan fick vatten på sin kvarn this (that) strengthened his argument (case), he got support for his argument (case)ta in vatten läcka take in waterta sig vatten över huvudet take on more than one can manage, bite off more than one can chewvara ute (ge sig ut) på djupt vatten bildl. be in (get into) deep water[s]simma under vattnet …below the surfacestå under vatten be under water; vara översvämmad äv. be flooded (submerged)sätta…under vatten flood…, submerge…vätskavatten i knät water on the kneevatten i lungsäcken wet pleurisyurinkasta vatten pass (make) water, urinate
bräcktadjektiv=bräckt vatten brackish water
källfriskadjektiv~tom vatten spring-cool
blandaresubstantiv~n, =mixer; vatten~ mixer tap; amer. mixing faucet
nollgradigadjektiv~tnollgradigtvatten …at freezing temperature
1 pölsubstantiv~en, ~arvatten~ el. blod~ o.d. pool; [smutsig] vatten~ puddlepölen Atlanten, vard. the Pond
framkomlighetsubstantiv~enom väg accessibility, passability; om vatten navigability; friare practicability
fläderblomssaftsubstantiv~en, ~erkoncentrerad elderflower syrup; utblandad med vatten elderflower squash
gurglingsubstantiv~en, ~armed t.ex. vatten gargling, gargleom ljud gurgling
grumssubstantiv~etallm. dregs; i vin lees (båda pl.)i vatten sediment
© NE Nationalencyklopedin AB