Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

varuhussubstantiv~et, =department (departmental) store (stores pl. lika)
skötrumsubstantiv~met, =på t.ex. varuhus baby changing room
barnparkeringsubstantiv~en, ~arvard., på varuhus children's playroom [at a store]
avdelningschefsubstantiv~en, ~eri ämbetsverk deputy director-general, head of a (resp.the) department (division); på företag el. på varuhus departmental head (manager)
avdelningsubstantiv~en, ~aravdelande dividing, divisioni ämbetsverk department, division; på företag el. på varuhus department; på sjukhus vanl. ward; avsnitt, 'sida' i tidning section; mil. detachment, unitavdelning halt! halt!
toalettsubstantiv~en, ~er~rum lavatory, toilet; på t.ex. restaurang el. varuhus gents, ladies; amer. men's room, ladies' room, restroomgå på toaletten go to the lavatory etc.; amer. go to the bathroomngt åld., klädsel dress, toiletgöra toalett make one's toilet
kassasubstantiv~n, kassor[tillgängliga] pengar money, funds (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasintäkter,hand. takings (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasreceipts (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasfond fundmin kassa tillåter inte… my finances (purse) won't allow…ha 1 500 kronor i kassan have…available, have…in cash; i kassaskrinet have…in the (one's) cashbox o.d.ur (av) [min osv.] egen kassa out of my osv. own pocket (purse)vara [stadd] vid kassa el. vara vid god kassa be in cash (funds)~kontor o.d.:allm. cashier's office; ~lucka o.d.:i bank cashier's (amer. teller's) desk; i varuhus o.d. cashdesk, paydesk, [cash-]counter; i snabbköp o.d. checkout [counter], cashpoint; på postkontor counter; teat. o.d. box officebetala i kassan pay at the desk (i t.ex. snabbköp checkout [counter])sitta i kassan work as a checkout assistant
© NE Nationalencyklopedin AB