Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

varuhussubstdepartment store, department storespl. lika
avdelningsföreståndaresubsti ämbetsverk, på varuhus etc. head of the department; på sjukhus ward sister
avdelningsubsti ämbetsverk, varuhus etc. department; på sjukhus ward, department; av t.ex. företag, lokal section
kassasubstpengar money, funds (pl.)där man betalar cashdesk; i varuhus, snabbköp check-out; på postkontor counter; biljettkassa box office; på kontor cashier's office
© NE Nationalencyklopedin AB