Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

3 vartpronomense var
1 vartadverbwherevart än varthelst wherevervart vill du komma? vad syftar du på? what are you driving at?jag vet inte vart jag ska gå …where to govart som helst, se helst
2 vartsubstantivoböjl., en, jag kommer inte någon (ingen) vart I am getting nowhere, I am not getting anywhere; bildl. äv. I am making no headway (progress) [whatever]du kommer ingen vart med sådana metoder …will get you nowhere
ingenvartadverbse ex. under vart
någonvartadverbse ex. under vart
ämnatransitivt verb~de, ~tha för avsikt intend, mean, plan, propose, aim <samtliga medskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto framför följande inf.>; jfr vidare tänkasamt ämnadreflexivt verb~de, ~tvart ämnar du dig? where are you going (you off to)?
semestersubstantiv~n, semestrarholiday[s (pl.)]; speciellt amer. vacationhan har (är på) semester he is on holidayvad gjorde du semestern? …on (during) your holiday?vart ska du resa semestern? …for your holiday?
någonstansadverbpå (till) ett eller annat ställe somewhere [or other]; på (till) något ställe alls anywherevar någonstanshittade du den? where[abouts]…?vart ska vi gå någonstans? where…?
1 stampaintransitivt verb och transitivt verb~de, ~tmed fötterna stampstampa [med foten] i golvet stamp [one's foot] on the floorstampa i marken om häst paw the groundstampa med fötterna stamp one's feetstå och stampa på samma fläck bildl. be still on the same old spot, mark time; inte komma någon vart be getting nowhere, be making no progressstampa takten beat time with one's foot (resp. feet)sjö. pitch
partikelverbstampa av [sig] smutsen (snön)stamp…off one's feetstampa tilltr. el. t.ex. jord trample (med redskap ram)…downitr. stamp <med foten one's foot>
helstadverbföreträdesvis preferably; speciellt i förb. med vb ratherhelst i dag preferably todayjag vill helst (+ inf.) I would rather + inf., I [would] prefer to + inf.[jag vill] helst inte I would rather notden ska helst drickas varm it should be (it is best) drunk hot
som helsti uttr.:hur som helst på vilket sätt som helst [just] anyhow, in [just] any way; hur ni vill however (just as) you like (please, choose)hur som helst,tänker jag in any case,…hur mycket (länge etc.) som helst hur mycket etc. ni vill as much (as long etc.) as you likejag betalar hur mycket (vad) som helst …any amount [of money], …anything [you like]det var hur trevligt som helst mycket trevligt it was very (ever so) niceingen som helst anledning no reason whatever (starkare whatsoever)när som helst [at] any time; när ni vill whenever you likevad som helst anything; vad ni vill anything (whatever) you likevar (vart) som helst anywhere; var (vart) ni vill wherever you likevem som helst anybody; vem ni vill whoever you likevem som helst som… anybody (anyone) who…, whoever…; litt. whosoever…han är inte vem som helst …not just anybodyvilken som helst a) se vem som helstovan b) av två either [of them] c) vilken ni vill whichever [of them (resp. the two)] you likei vilket fall som helst in any case; i alla händelser at any rate; i båda fallen in either case
© NE Nationalencyklopedin AB