Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 varsadverbja (jo) vars någorlunda not [too] bad
1 varspronomenrel. whose; om djur o. saker äv. of whichAgö, vars fyr är Agö, whose lighthouse…, Agö, the lighthouse of which…obest.vars och ens, se var
skådatransitivt verb~de, ~tbehold, seevars like världen aldrig skådat …has (resp. had) never beheld (seen)vad skådar mitt öga! skämts. what is this I see?, what do I see?intransitivt verb~de, ~tlook
3 varpronomenvartallm. a) fören.:varje särskild, var och en för sig each; varenda every; jfr varje; före räkneord everyvar dag every (each) day; dagligen äv. dailybli sämre för var dag [som går] …with every day that passes, …every dayvi träffas var och varannan dag …practically (pretty well) every dayvar femte every fifthvart femte barn äv. one child in every five, one child out of [every] fivevar femte dag every fifth day, every five days b) självst.se var och enunder varge dem ett äpple var …an apple each
var och en a) fören.se varje b) självst.:var och en för sig each (om fler än två äv. each one) separately; varenda en el. alla (om person) everyone, everybody, every man (person)var och en som äv. whoevervar och en av… each [one] of…; alla every one of…de gick var och en till sin plats vanl. they went to their respective placesvi betalar var och en för sig each [one] of us will pay for himself (om kvinnor herself)han talade med var och en för sig …each [one] individually (separately)det är vars och ens plikt att + inf. vanl. it is each man's duty to + inf.
var sin: vi fick var sitt äpple we got an apple each, we each got an applevi fick var sina två glas we got two glasses eachvi betalade var sin gång we took it in turns to pay, we took turns in (at) payingde stod var sin sida av gatan …on either side of the street
vilkenpronomenvilket, vilkarel. a) självst.:med syftning på person who (som obj. whom, mera vard. who, efter prep. whom); med syftning på djur el. sak which; med syftning på person el. djur el. sak i nödvändig relativsats ofta that; jfr som b) fören. whichvilkens, vilkets, vilkas whose; jfr varshan bäddade själv, vilket inte händer så ofta he made his own bed, [a thing] which…dessa pojkar, vilka alla är bosatta i these boys, all of whom…dessa böcker, vilka alla är these books, all of which…det brev om vilket ni talar …[that (which)] you are talking about, …about which you are talkinginterr. a) i obegränsad betydelse what; självst. om person who (som obj. who[m], efter prep. whom) b) avseende urval, med utsatt eller underförstått 'av', which; självst. äv. which onepl. onesvilkens, vilkas whosevilka böcker har du läst? what (av ett begränsat antal which) books…?vilkenvad för slags tobak röker du? what tobacco…?vilken är vad heterSveriges största stad? what is…?vilka är Sveriges fyra största städer? what are…?slå upp i ordboken! – Vilken då? …Which one?vilkenav dem menar du? which [one] do you mean?vilka är de där pojkarna? who are…?han frågade vilket land jag kom från …what country I came fromjag vet inte vilken av dem som kom först …which of them came firsthar du hört vilken otur de har haft? …what bad luck they have had?
specialfall a)i relativsatser o. likn. uttr.vilken som helst, se helsthon är inte en tjej vilken som helst …just any (an ordinary) girlkan man säga vilket som helst (vard. vilket som)? av två saker can you say either?res vilken dag du vill …any day you likevilket av de två alternativen du än väljer whichever of the two alternatives you choose b)i utropvilken dag! what a day!vilken otur! what bad luck!vilket väder! what weather!vilka höga berg! what high mountains!
© NE Nationalencyklopedin AB