Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

varningsubstantiv~en, ~arwarning; caution äv. varningsord; vink hint; på förhand premonition; förmaning admonitionvarning för hunden! beware of the dog!varning för ficktjuvar! beware of pickpockets!varning för svag is! danger! thin icehan fick en varning av domaren sport. he was cautioned by…låt detta bli [dig] en varning! let this be a warning to you (serve you as a lesson)!ta varning av take warning fromhan slapp undan med en varning he was let off with a caution
negligeratransitivt verb~de, ~tallm. neglect, overlook; strunta i ignore; t.ex. varning äv. disregard
ignoreratransitivt verb~de, ~tignore, take no notice of; person äv. give…the cold shoulder; t.ex. varning disregard
blixthalkasubstantiv~n, det var blixthalka på vägarna the roads were treacherously icyvarning för blixthalka ung. warning for sudden icy conditions
issubstantiv~en, ~arice (endast sg.)varning för svag is Notice: Ice unsafe here!isarna har ännu inte lagt sig the waters have not yet [got] frozen overisarna är osäkra the ice is not safebryta isen äv. bildl. break the iceha is i magen keep a cool head, keep [one's] cool, wait and seewhisky med is whisky on the rockslägga ngt på is äv. bildl. put sth in cold storage, put sth on ice
slippatransitivt verb och intransitivt verbslapp, sluppit a)slippa [ifrån, (undan)] befrias från be excused from, be let off; undgå escape; undvika avoid; förskonas från be spared <ngti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknassth; att+ inf.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SCB och föreg. SCA saknas+ ing-form>; bli kvitt get rid of
b) inte behöva not have to, not need [to]du slipper [göra det] you needn't [do it], you don't need (have) to [do it]jag hoppas jag slipper se honom igen …I have seen the last of himhon slapp betala she didn't have to payför att slippabesvär to save (avoid)…låt mig slippa höra eländet I don't want to have to listen to…slipp låt bli då! don't then!vad skönt att slippa honom (den etc.)! good riddance!
släppasslippa över bron be allowed to pass…ingen slipper härifrån nobody is allowed to leave [here]
partikelverbslippa framkomma igenom get through; släppas igenom be let through; släppas förbi be allowed to passslippa förbi [ngn]get past [sb]; slinka slip past [sb]slippa igenomget through; släppas be let through; slinka, äv. om sak slip throughslippa inget in; släppas in be let in, be admittedslippa lösget (break) loose; bli släppt el. ur fängelse o.d. be set free; om eld break outslippa undantr. escapeitr. get (be let) off, escape <med en varning with…>slippa lindrigt undan get (be let) off lightlyslippa urdet slapp ur mig it slipped out of me <att… that…>
© NE Nationalencyklopedin AB