Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

varnatransitivt verb~de, ~twarn <för ngn against sb; för ngt of (against, about) sth; för att göra ngt not to do sth, against doing sth>; mana att vara försiktig äv. caution <för att göra ngt not to do sth, against doing sth>; på förhand forewarn, alert; förmana admonish; sport. caution <för for>hon varnade [oss (dem etc.)] för farorna med att göra det (för det) she warned us (them etc.) of the dangers of doing it (against it)
larmsubstantiv~etskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasoväsen noise; buller din~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasalarm alarm; signal alert; flyg~ äv. air-raid warningslå larm sound the alarm; bildl.:varna warn; protestera raise an outcry
© NE Nationalencyklopedin AB