Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

varnaverbwarn <för ngn against sb>han varnade oss för det he warned us against ithon varnade oss för att göra det she warned us not to do it, she warned us against doing it
larmsubstoväsen noisealarm alarm; larmsignal alertslå larm sound the alarm; varna warn; protestera raise an outcry
© NE Nationalencyklopedin AB