Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

variationsubstantiv~en, ~ervariation äv. mus.
missvisningsubstantiv~en, ~arkompassens variation, declination
skiftningsubstantiv~en, ~arförändring change; variation variationskiftning i rösten modulation of the voice
variantsubstantiv~en, ~ervariant; biol. äv.el.friare variation
temperatursvängning~en, ~ar och temperaturväxlingsubstantiv~en, ~arfluctuation (variation) of (in) temperature
förändringsubstantiv~en, ~archange; omändring äv. alteration, variationvidta förändringar make alterations
omväxlingsubstantiv~enombyte change; förändring variety, variation; växling alternationsom omväxling for a change
växlingsubstantiv~en, ~arväxlande changing; ombyte change; förändring variation, variety; utväxling exchange; regelbunden succession; rotation; järnv. shuntingödets växlingar the vicissitudes (turns) of fortune
svängningsubstantiv~en, ~arsvängande swinging; svängningsrörelse swing, oscillation; viftning wave; riktningsförändring turn; variation fluctuation; friare:i t.ex. politik [sudden] change (swing, shift)
© NE Nationalencyklopedin AB