Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

varendapronomenevery, every single
allapronomenfristående all; varenda en everybody (sing.)everyone (sing.)en gång för alla once and for all
varjepronomenvarje särskild each; varenda every; vardera av endast två either; vilken som helst anyi varje fall in any caselite av varje a little of everything
2 varpronomenvarje särskild each; varenda everyvar femte dag every fifth day, every five daysge dem ett äpple var give them an apple eachvar och en var och en för sig each; alla everyone, everybodyvar och en av dem each of them; alla every one of themvi betalar var och en för sig each of us will pay for himself (resp. herself)hon talade med var och en för sig she spoke to each person individuallyvar sin:vi fick var sitt äpple we got an apple eachde gick åt var sitt håll they went in different directions
© NE Nationalencyklopedin AB