Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

varelsesubstbeing, creaturelevande varelse living creature
uppenbarelsesubstrelig. revelation; drömsyn visionvarelse creature
rörelsesubstmotsats: vila motion; av levande varelse movementsätta fantasin i rörelse stir the imaginationsätta sig i rörelse begin to movevara i rörelse be in motionpolitisk etc. movementaffärsrörelse business, enterprise
väsensubstnågots innersta natur essence; beskaffenhet nature; läggning character, disposition personlighetvarelse beingoväsen noise, rowmycket väsen för ingenting a lot of fuss about nothing, much ado about nothing
människasubstmanpl. menperson person; mänsklig varelse human beingmänniskan i allm. manmänniskor folk peoplemänniskorna mänskligheten mankind (sing.)alla människor everybody (sing.)ingen människa nobodynågon människa somebody, anybodyen gammal människa an old persongamla människor old peoplehur är han (hon) som människa? what is he (she) like as a person?
© NE Nationalencyklopedin AB