Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vare sigkonjunktioneitherjag känner ingen av dem, vare sig honom eller hans bror I don't know either him or his brotherantingen whetherhan måste gå vare sig han vill eller inte …whether he wants to or not
antingenkonjunktioneitherantingen du eller jag either you or I (vard. me)vare sig whetherantingen du vill eller inte whether you like it (want to) or not
ärasubstantiv~nhonour; amer. honor; beröm credit; berömmelse glory, renownära vare Gud! glory be to God!hela äran tillkommer honom all the credit is due to him, the credit is all hisdet är en [stor] ära för mig att (+ inf.) it is a great honour for me to + inf.äran för ngt get the credit for…det gick hans ära för när that wounded his prideha äran att (+ inf.) have the honour (pleasure) of + ing-formhar den äran [att gratulera]! congratulations!; på en födelsedag many happy returns [of the day]!, happy birthday!sätta en ära i att (+ inf.) make a point of + ing-formta åt sig äran take the creditvinna ära gain (acquire) honour, gain creditde bor bortom all ära och redlighet …miles from anywhere (civilization), …at the back of beyond, …in the middle of nowheredagen till ära in honour of the daytill Guds ära for the glory of Godtransitivt verb~de, ~thonour, do (pay) honour to; vörda venerate, respectäras den som äras bör honour where (to whom) honour is due
© NE Nationalencyklopedin AB