Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

4 varadverbfråg. wherevar då? el. var någonstans? where?var ungefär hittade du den? whereabouts…?var i all världen har du varit? where on earth…?, where in the world…?, wherever…?andra fallhär och var here and therevar som helst, se helstvar än varhelst wherevervar du vill wherever (where) you like
2 varsubstantiv~etöverdrag case, slip
1 varsubstantiv~etmed. pus, matter
3 varpronomenvartallm. a) fören.:varje särskild, var och en för sig each; varenda every; jfr varje; före räkneord everyvar dag every (each) day; dagligen äv. dailybli sämre för var dag [som går] …with every day that passes, …every dayvi träffas var och varannan dag …practically (pretty well) every dayvar femte every fifthvart femte barn äv. one child in every five, one child out of [every] fivevar femte dag every fifth day, every five days b) självst.se var och enunder varge dem ett äpple var …an apple each
var och en a) fören.se varje b) självst.:var och en för sig each (om fler än två äv. each one) separately; varenda en el. alla (om person) everyone, everybody, every man (person)var och en som äv. whoevervar och en av… each [one] of…; alla every one of…de gick var och en till sin plats vanl. they went to their respective placesvi betalar var och en för sig each [one] of us will pay for himself (om kvinnor herself)han talade med var och en för sig …each [one] individually (separately)det är vars och ens plikt att + inf. vanl. it is each man's duty to + inf.
var sin: vi fick var sitt äpple we got an apple each, we each got an applevi fick var sina två glas we got two glasses eachvi betalade var sin gång we took it in turns to pay, we took turns in (at) payingde stod var sin sida av gatan …on either side of the street
3 vartpronomense var
månljussubstantiv~etmoonlightadjektiv~tmoonlitdet var månljust ute there was moonlight outsidedet här var månljust! vard. iron. this is just fine!
julaftonsubstantiv~en, -aftnar, julafton[en] Christmas Evejulafton[en]var vi on Christmas Eve…det var rena julaftonför ungdomarna a really great occasion for…
övertändadjektiv-täntbyggnaden var [helt] övertänd …was [all] in flames
magstarkadjektiv~tdet var magstarkt! that's a bit thick (steep)!
skolkamratsubstantiv~en, ~erschoolmate, schoolfriendvi var skolkamrater äv. we were at school together
© NE Nationalencyklopedin AB