Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vapensubstweapon; i pl. vanligen arms; koll. weaponry (sing.)bära vapen bear arms, carry armslägga ned vapnen lay down one's arms, surrendergripa till vapen take up armsvapensköld coat of armspl. coats of arms
genomborraverbmed vapen pierce
mynningsubstmouth; på vapen muzzle
bakstyckesubstpå plagg, kamera etc. back; på vapen breech
säkringsubstelektr. fusedet har gått en säkring a fuse has blownpå vapen safety-catch
sticksubstav nål etc. prick; av t.ex. bi sting; av mygga bite; av vapen stab, thrustkortsp. tricklämna ngn i sticket leave sb in the lurch
adverbstick i stäv mot directly contrary to
riktaverbvända åt visst håll direct <mot at>; vapen etc. aim <mot at>, level <mot at>, point <mot at>rikta in t.ex. kikare etc. train <mot on>räta straightenrikta sig a) vända sig address oneself b) om bok etc. be intended <till for> c) om kritik be directed <mot against>
© NE Nationalencyklopedin AB