Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vantsubstantiv~et, = el. ~ersjö. shroud
invandadjektiv-vantinvanda föreställningar ingrained opinionsinvanda handgrepp practised manipulations
avvänjatransitivt verb-vande, -vantspädbarn wean; vetensk. ablactate; t.ex. rökare cureavvänja ngn från en ovana cure sb of (wean sb from) a [bad] habit
vänjatransitivt verbvande, vantaccustom, habituate; härda harden <vidi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>vänja ngn vid att (+ inf. äv.) get sb into the habit of + ing-form; öva train sb to + inf.vänja ngn vid förhållandena acclimatize sb to…vänja av spädbarn weanvänja ngn av med att (+ inf.) break sb of the habit of + ing-formvänja in ett barn på dagis settle…in at the day nurseryreflexivt verbvande, vantvänja sig accustom oneself; bli van grow (get) accustomed, get used; härda sig harden oneself <vid ngt (vid att + inf.)i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto…(to + ing-form)>vänja sig vid ta för vana att (+ inf.) get into the habit of + ing-formman vänjer sig snart you soon get accustomed (used) to itvänja sig av med att (+ inf.) break oneself (get out) of the habit of + ing-form
© NE Nationalencyklopedin AB