Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vanskötatransitivt verb-skötte, -sköttmismanage; försumma neglect, not look after…properlyparken är vanskött …is badly looked after, …has been neglectedreflexivt verb-skötte, -sköttvansköta sig neglect oneself (sin hälsa one's health) badly
vanvårdatransitivt verb~de, ~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse vansköta
misskötatransitivt verb-skötte, -sköttmismanage; jfr vansköta; försumma el. t.ex. hälsa el. tjänst neglectreflexivt verb-skötte, -sköttmissköta sig neglect oneself (sin hälsa one's health)missköta sig [i sitt arbete] neglect one's work (duties)
© NE Nationalencyklopedin AB