Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vanligadjektivbruklig usual <hos with>, accustomed, habitual; sedvanlig customary <hos with>; vardaglig ordinary; gemensam för många el. motsats: sällsynt common; ofta förekommande frequentmindre vanlig less common, not very commoni vanliga fall in ordinary cases, as a rulevanliga människor ordinary peoplevanligt sätt in the usual mannersom vanligt as usualbättre än vanligt better than usual
gängseadjektivcurrent; vanlig usual
sedvanligadjektivcustomary; vanlig usual; vedertagen accepted
flugsvampsubstvanlig (röd) flugsvamp fly agaric
företeelsesubstphenomenonpl. phenomenaen vanlig företeelse an everyday occurrence
alldagligadjektiveveryday (endast före subst.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasvanlig ordinaryom utseende plain
allmänadjektivvanlig common; för alla generalallmän bekostnad at public expensedet allmänna the community
dödligadjektivmortalen dödlig dos a lethal doseett dödligt gift a deadly poisonen dödlig sjukdom a fatal illnessen vanlig dödlig an ordinary mortal
enkeladjektivsimplebara en vanlig enkel människa just an ordinary personlätt simple, easyinte dubbel singleen enkel biljett a single ticket; amer. a one-way ticket
ordningsubstorder; ordentlighet orderliness; snygghet tidiness; metod methodjag får ingen ordning på det här I can't get this straighthålla ordning på ngt keep sth in orderdet är helt i sin ordning it is quite in orderi vanlig ordning as usualgöra i ordning ngt get sth ready, get sth in ordergöra sig i ordning get readyställa i ordning ngt get sth in order, put sth in orderföljd order, sequence
© NE Nationalencyklopedin AB