Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vanärasubstantiv~ndisgrace, dishonour; skam ignominy, shamedra vanära över sin familj bring disgrace (dishonour, shame) on…transitivt verb~de, ~tdisgrace, dishonour; jfr äv. ex. under vanära
skymfsubstantiv~en, ~erförolämpning insult, affront; grov offence; kränkning indignity; neslighet el. vanära ignominy
skamsubstantiv~menallm. shame; vanära el. skamfläck äv. disgrace <för to>; något skamligt dishonour; starkare ignominydet är ingen skam att vara fattig there is no disgrace in being…det är stor skamatt it is a great (downright) shame…nu går skam på torra land that's the limit, that beats everythinginte ha någon skam i kroppen be past all sense of shame, be lost to all sense of shame (decency)känna skam över be ashamed ofskam till sägandes har jag glömt det to my shame I must admit that…för skams skull in common decency, [if only] for the sake of appearanceskomma på skam om hopp o.d. come to nought
© NE Nationalencyklopedin AB