Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 valsubstantiv~en, ~arzool. whalevalar valdjur cetaceans
2 valsubstantiv~et, =allm. choice; utväljande äv. selection; eget val el. gottfinnande option; mellan två saker alternativedet finns inget annat val there is no alternativegöra (träffa) sitt val make one's choiceha fritt val have liberty of (have a free) choiceinte ha annat val än att… have no other choice (alternative) but to…, have no option but to…efter eget val according to choice, at one's own optionvara i valet och kvalet be on the horns of a dilemma, be faced with a difficult choice (decision)vara i valet och kvalet [om man ska gå eller inte] be in two minds [whether to…]genom omröstning election; själva röstandet voting, pollingdet blir allmänna val …a general electiondirekt (indirekt) val direct (indirect) voting (polit. election)hemliga val secret voting, a [secret] ballotförrätta val hold an election (elections)förrätta valet conduct (preside at) the electiongå (skrida) till val allmänna val go to the pollssegra i valet win the election; bli vald be elected
agitatorsubstantiv~n, ~eragitator; propagandist propagandist; vid val canvasser
väljarundersökningsubstantiv~en, ~arvid val opinion poll
fångstredskapsubstantiv~et, =fiske., koll. fishing (val~ whaling) tackle
fångstfartygsubstantiv~et, =fishing-vessel; val~ whaling boat, whaler
väljaresubstantiv~n, =vid allm. val vanl. voter; ibland elector
fiskbensubstantiv~et, =av fisk fishboneav val whalebone
spränglistasubstantiv~n, -listorvid val ung. splinter list
röstningsubstantiv~en, ~arvoting; vid allmänt val äv. polling
© NE Nationalencyklopedin AB