En språktjänst från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vaksamhetsubstantiv~envigilance, watchfulness
uppmärksamhetsubstantiv~enattention äv. visad artighet; artighet som egenskap attentiveness; vaksamhet watchfulness; iakttagelseförmåga observationavleda ngns uppmärksamhet divert sb's attentionbli (vara) föremål för allas uppmärksamhet be the centre of attentionfästa (rikta) ngns uppmärksamhetngt draw (call, direct) sb's attention to…fästa uppmärksamhet vid ngt pay attention to…väcka uppmärksamhet, se väcka uppseendeunder uppseende
© NE Nationalencyklopedin AB