Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vadderatransitivt verb~de, ~tpad [out], wad; täcke el. morgonrock o.d. quiltvadderade axlar padded shouldersvadderad jacka quilted jacket
vadderingsubstantiv~en, ~arpadding osv.; jfr vaddera
2 stoppatransitivt verb~de, ~tlaga strumpor o.d. darn, mendfylla fill; proppa cram; stoppa full stuff; möbler upholster; vaddera wadstoppafickorna fulla fill (cram)…stoppa korv stuff (make) sausagesplacera:allm. put; 'köra' thrust; 'sticka' stick
partikelverbstoppa i sigäta put away…; proppa sig full med stuff (cram) oneself with…stoppa input (resp. thrust el. stick) in, insert; stoppa undan tuck (stuff) away <i ngt in[to]…>stoppa nedput (tuck) downstoppa ned handskarna i fickan put (resp. thrust)…into one's pocketstoppa omett barn tuck…in, tuck…up [in bed]stoppa om ngn lakanet tuck the sheet round sbstoppa på sig ngtput sth into one's pocket (resp. pockets); tillskansa sig pocket sthstoppa uppdjur o.d. stuff
© NE Nationalencyklopedin AB