Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

4 vadsubstantiv~et, =vadställe ford
2 vadsubstantiv~en, ~arfiske. seinefiska med vad seine
5 vadpronomeninterr. whatvad (va)? hur sa what?, sorry?; artigare [I] beg your pardon?, pardon?vad då? hur sa el. vad för något what?vad för + subst.? what…?vad för en (ett, ena, några) fören.el.självst.: what; avseende urval which; självst. äv. which onepl. onesvad för något? what?, what did you say?vad är ˈdet för något? what's ˈthat?vad tänker du bli [för något]? what do you intend to do for a living?; till barn what are you going to be?vad gråter du för? why are you crying?, what are you crying for (about)?vad har du för anledning att (+ inf.)? what reason have you (what is your reason) for + ing-form?vad har du för planer? what are your plans?vad är det för dag i dag? what day is it today?vad nytt? any news?, what's the news?vad gör det? what does that matter?vad gör det för skillnad? what difference does that make?jag vet inte vad jag ska göra …what to dovad heter hon? what's her name?vad ska hända härnäst? what next?vad säger (tycker) du? what do you say (think)?nej, vad säger du! really!, you don't say!, well, I never!vet du vad! I tell you what!vad vill du? what is it?, what do you want?vad är klockan? what time is it?, what's the time?jag vet inte vad som hände …what happened
rel.vad [som] whatvad värre är what is [still] worseman säger inte allt vad man tänker …all [that] one thinksgöra vad man vill do what one likesvad du [än] gör whatever you do[efter] vad jag vet as (so) far as I knowvad helst, se vadhelstvad som helst, se helst
adverbhowvad tiden går fort! how quickly time flies!vad blåsigt det är! isn't it windy!
3 vadsubstantiv~et, =vadhållning bet, wagerhålla (slå) vad make a bet, lay (make) a wagerska vi slå vad [om det]? som invändning o.d. do you want to bet [on that]?jag slår vad om att han kommer för sent I bet you…jag slår vad om femtio kronor [med dig] I'll bet (wager) you…
1 vadsubstantiv~en, ~er el. ~oranat. calfpl. calves
anbelangatransitivt verb~de, ~tvad…anbelangar, se beträffa
beträffatransitivt verb~de, ~tvad mig (det) beträffar as far as I am (that is) concerned, as regardsvad det beträffar äv. for that matter
innehållatransitivt verb-höll, -hållitcontainvad innehåller lådan? äv. what is there in…?
månne och månntroadverbvad vill han mig månne? …I wonder
rörandeadjektivoböjl.touching, moving; starkare patheticprepositionangående concerning, regarding; vad beträffar as regards
© NE Nationalencyklopedin AB