Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 vadsubstvadhållning betskall vi slå vad om det? shall we bet on it?
1 vadsubstpå ben calfpl. calves
3 vadpronomen (frågande)whatvad el. va? hur sa what?; artigare sorry?, pardon?vad för en (ett, ena, några) what; avseende urval which, which onepl. onesvad är det för dag i dag? what day is it today?nej, vad säger du! really!, you don't say!vet du vad! tell you what!jag vet inte vad som hände I don't know what happenedvad värre är what is worsevad som helst whatever
adverbvad du än gör, glöm inte att låsa! whatever you do, don't forget to lock up!vad du är lycklig! how happy you are!vad tiden går fort! how time flies!vad hemskt! how horrible!vad synd! what a pity!
rörigadjektivmessyvad här är rörigt! what a mess!
tuggasubstmunfull bite; vad som tuggas chew
verbchew
beträffaverbvad mig beträffar as far as I am concernedvad det beträffar as far as that is concerned
hetaverbbe called, be namedvad heter han? what is his name?allt vad bröd heter everything in the way of breadvad heter det ordet etc. på engelska? what is that in English?
villrådigadjektivvara villrådig om vad man ska göra be at a loss what to do
anbelangaverbvad den saken anbelangar as far as that's concerned
efternamnsubstsurnamevad heter du i efternamn? what is your surname?
© NE Nationalencyklopedin AB