Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

våtadjektivwet; fuktig damp, moistbli våt om fötterna get one's feet wet
ordentligtadverbin an orderly manner, in a methodical mannerbli ordentligt våt get thoroughly wet
blötaverbsoak; göra våt wetblöta ned ngt wet sthblöta ned sig get all wet
blötadjektivvåt wet
substligga i blöt be in soaklägga ngt i blöt put sth in soaklägga sin näsa i blöt poke one's nose into other people's business
© NE Nationalencyklopedin AB