Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vårdaverbtake care of; se till look after; bevara preservehon vårdas på sjukhus she is being treated in hospital
aktaverbbe careful with; vårda take care ofakta huvudet! mind your head!aktas för stötar på etikett handle with care; fragileakta sig take care <för att göra det not to do that (so)>, be careful <för att göra det not to do that (so)>akta dig! be careful, watch out, look outakta dig, du! hotfullt watch your step!akta dig så att du inte faller! mind you don't fall!
skötaverbvårda nurse; behandla treat; om läkare attendsköta om ngn vara aktsam om be careful with sb, look after sb wellförestå el. leda manage, run; ha hand om (t.ex. ngns affärer) look afterkunna sköta ett arbete be able to carry on a jobsköta sitt arbete go about one's work, attend to one's worksköt du ditt! mind your own business!hantera handle; maskin etc. work, operatesköta el. sköta om ombesörja attend to, see to; ta hand om take care of; behandla deal with; göra do; ha hand om be in charge ofsköta sig a) sköta om sig look after oneself, take care of oneself b) uppföra sig conduct oneselfhur sköter klarar han sig? how is he doing, how is he getting on?
© NE Nationalencyklopedin AB