Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 vårdsubstminnesvård memorial, monument
2 vårdsubstcare <om, av of>; uppsikt charge <om, av of>; jur. custody <om, av of>sluten vård institutional care; på sjukhus hospital treatmentöppen vård non-institutional carefå god vård be well looked afterha vård om have charge of, have care of
slutenadjektivstängd closed; förseglad sealedsluten vård institutional care
skötselsubstvård care; av sjuka nursingledning management; av t.ex. hushåll runningav t.ex. bil service; av t.ex. maskin maintenance
© NE Nationalencyklopedin AB