Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 vårdsubstantiv~enminnes~ memorial, monument
2 vårdsubstantiv~enomvårdnad allm. care <om of>; jur. custody; förvar keeping; skötsel äv. nursing; behandling treatment; bevarande preservation, conservationsluten vård institutional care; på sjukhus care (behandling treatment) of in-patients, hospital treatmentöppen vård non-institutional care; sjukvård care (behandling treatment) of out-patientsfå god vård be well looked after, be well cared forha…i sin vård have charge of…, have…in (under) one's carelämna…i ngns vård leave…in sb's care (förvar keeping)
öppenvårdsubstantiv~enskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse öppen vårdunder vård
psykiatriskadjektiv~tpsychiatricpsykiatrisk vård psychiatric care
tvångsintagenadjektiv-intaget, -intagnavara tvångsintagen för vård be committed to…
förebyggandeadjektivoböjl.preventiveförebyggande medicin (vård, åtgärder) preventive medicine (care, measures)i förebyggande syfte as a preventive measure
skötselsubstantiv~nvård care, tending; av sjuka nursing; ledning el. förvaltning management; t.ex. av hushåll running
slutenadjektivslutet, slutnastängd closed; friare äv. close; förseglad (om t.ex. försändelse) sealed; privat (om t.ex. sällskap) private; isolerad (om t.ex. värld) secludedsluten omröstning secret votesluten vård institutional care; på sjukhus care (behandling treatment) of in-patients, hospital treatmentinbunden uncommunicative, reserved; inåtvänd introvert
anförtrotransitivt verb~dde, ~ttöverlämnaanförtro ngn ngt (ngt åt ngn) entrust sth to sb, entrust sb with sth; i ngns vård äv. commit sth to sb's keeping (charge)delgeanförtro ngn en hemlighet confide a secret to sbhan anförtrodde mig att… he confided to me that…reflexivt verb~dde, ~ttanförtro sig åt a) överlämna entrust (commit) oneself to b) ge sitt förtroende confide in
överlämnatransitivt verb~de, ~tavlämna deliver [up (over)]; framlämna hand…over; räcka pass[…over]; skänka el. förära present; ge upp el. t.ex. ett fort deliver [up], surrender, give…up; hänskjuta el. överlåta leave; jfr ex.överlämna ett brev (ett meddelande) deliver a letter (a message) <till ngn to sb>överlämnaen gåva(blommor) till ngn present sb with…, present…to sböverlämnangn (ngt) i ngns vård leave…in (commit…to) sb's charge, entrust…to sb (sb with…)den saken överlämnar jag åt dig I leave that to youreflexivt verb~de, ~töverlämna sig till fienden surrender (give oneself up) to the enemy
© NE Nationalencyklopedin AB