Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 vårsubstantiv~en, ~arspring; ibland, t.ex. mer känslosamt springtimevåren kommer sent i år spring is late this year, it is a late spring this yeari ungdomens vår äv. in the prime of youthen flicka på 17 vårar …of seventeen summers; för ex. jfr äv. höst
1 vårpossesivt pronomenvårt, vårafören. our; självst. oursde våra our people; våra spelare our players; vårt lag our team (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasvåra män our men; för ex. jfr min
utsändadjektiv-säntvår utsände medarbetare our special correspondent
frälsaresubstantiv~n, =saviourFrälsaren el. vår Frälsare our Saviour, the Redeemer
lillansubstantivbest. sing.min (vår etc.) lillflicka my (our etc.) little girl
lillensubstantivbest. sing.min (vår etc.) lillpojke my (our etc.) little boy
himmelskadjektiv~theavenly, celestial; bildl. äv. divinevår himmelske Fader our heavenly Father
samtidsubstantiv~ensamtiden a) vår tid our age (time), the age in which we live; den tiden that period (age, time) b) våra (hans etc.) samtida our (his etc.) contemporaries (pl.)
läraresubstantiv~n, =allm. teacher <i ett ämne of (in)…>; skol~ äv. schoolmaster; vid högre skola vanl. master; t.ex. tennislärare instructor; privat~ äv. coach, tutorvår lärare i engelska our English teacher (master)
allapronomenmed följande subst. ordse allfristående all; varenda en everybody, everyone; om djur och saker all of themalla är av samma åsikt everyone is (all are) of…så säger alla that's what they all sayen gång för alla once and for allför allas vår osv. skull for all our osv. sakes
© NE Nationalencyklopedin AB