Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

våndasubstantiv~n, våndoragony, torture; ångest anguish; kval torment
ångestsubstantiv~en[state of] anxiety; vånda anguish, agony; fasa dread, terror; fruktan fear
2 kvalsubstantiv~et, =lidande suffering; pina torment; oro el. ångest anguish; vånda agony (båda endast sg.)lida hungerns (svartsjukans) [alla] kval …the pangs of hunger (the torments of jealousy)
© NE Nationalencyklopedin AB