En språktjänst från NE

Ordböcker
  • Svenska
    • Svensk ordbok
    • Svenska synonymer
  • Engelska
    • Engelska gratis
    • Engelska Pro
    • Engströms engelska tekniska
    • Gullbergs engelska fackordbok
  • Tyska
  • Franska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Italienska
  • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vågrätadjektiv-rätthorizontal; plan levelvågräta ord i korsord clues across
spröjssubstantiv~en, ~ari fönster [window] bar; mer fackspråkligt:vågrät transom; lodrät mullion
liggandeadjektivoböjl.allm. lying; om person äv. reclining, recumbent; belägen äv. situated; vågrät horizontalstaty i liggande ställning …in a recumbent positionbli liggande a) om person:i sängen remain in bed; inte kunna resa sig not be able to rise (get up) b) om sak:ligga kvar remain; bli kvarlämnad be left; inte slutbehandlas remain undealt with, get held up; inte göras färdig remain undone; inte bli avsänd not be sent offförvaras liggande be kept flat (in a horizontal position); om t.ex. flaskor be stored lying down