Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 vågsubstwave
1 vågsubstredskap scale, scales (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasstörre weighing-machine; med skålar balanceVågen stjärntecken Libra
1 vindsubstwind; lätt vind breezedriva vind för våg drift aimlesslylåta ngt gå vind för våg leave sth to take care of itselfvind i seglen catch the wind, begin (start) to do wellha vind i seglen sjö. sail with a fair wind; ha framgång be on the road to successborta med vinden gone with the wind
tungasubsttonguejag har det på tungan I have it on the tip of my tongue; på våg needle, pointervara tungan på vågen hold the balance, tip the scaleha en rapp tunga have a quick tongue
utslagsubsthudutslag rashutslag break out in a rashpå våg turn of the scale; av visare etc. deflectionavgörande decisionfälla utslag give a decision, give a verdictyttring manifestation; exempel instance
© NE Nationalencyklopedin AB