Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

växlandeadjektivoböjl.varying, changing; om t.ex. vindar variable; om t.ex. natur el. program variedmed växlande framgång with varying successväxlande molnighet cloudy with sunny intervals (periods)
växlingsubstantiv~en, ~arväxlande changing; ombyte change; förändring variation, variety; utväxling exchange; regelbunden succession; rotation; järnv. shuntingödets växlingar the vicissitudes (turns) of fortune
skildadjektivskiltåtskild separated; frånskild divorcedväg med skilda körbanor dual carriageway; amer. divided highwayskilda olika different, differing; skiftande varying; växlande variousde har vitt skilda intressen …widely differing interestssedan dess har de gått skilda vägar bildl. …they have followed separate (different) courses
ojämnadjektiv~tallm. el. om t.ex. yta el. prestation el. humör uneven; om fördelning el. kvalitet äv. unequal; skrovlig rough, rugged; om klimat el. lynne unequable; oregelbunden irregular; växlande variableen ojämn match an uneven matchojämna tänder crooked (uneven) teeth
olikaadjektivoböjl. (jfr olik)olikartad el. skiljaktig different, differing; skiftande varying; växlande variousen mängd olikasaker a great many different…, a variety of…av olika slag of different (various) kindsbarn i olika åldrar children of different agesvi har olika åsikt[er] we have different (differ in our) viewssmaken är olika tastes differ, there's no accounting for tastedet är olika varierar it varies, it all dependsadverbdifferently, in different waysde är olika stora …of different sizes, …unequal in size
© NE Nationalencyklopedin AB