Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

växandeadjektivoböjl.growing; ökande increasingsubstantiv~tgrowing, growth; ökning increase; utveckling developmentvara i ständigt växande keep increasing, continue to increase; tillta äv. be on the increase; utveckla sig be in a state of continuous development
potatisblastsubstantiv~enavtagen potato haulm (växande tops (pl.))
grödasubstantiv~n, grödorcrops (pl.)skörd cropväxande gröda standing crops
sädsubstantiv~enväxandeel.uttröskad corn; speciellt amer. grain; utsäde seed, grain; gröda crops (pl.)fysiol. seed, semen
utvecklingsubstantiv~en, ~arframåtskridande development; långsammare förändring, vetensk. evolution; framsteg progress; växande growth; alstring production, generationfölja bevakautvecklingen watch over developmentsavvakta den vidare utvecklingen await (watch over) further developmentsundergå en våldsam utveckling …a violent process of changevara stadd i utveckling be developing (växande growing)
behovsubstantiv~et, =need; brist want; nödvändighet necessity; vad som behövs requirements (pl.) <av for>ett stort (växande, ökande) behov av a great (growing, increasing) demand forha små behov have few wantsha behov av be in need of, needför att täcka behovet av to meet the demand forefter behov as (when) required; according to requirements (need)för framtida behov for future needsvara i behov av… be (stand) in need of…, have need of…vid behov when necessary, if requirednaturbehovförrätta sina behov relieve oneself
© NE Nationalencyklopedin AB