Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

växaverbgrow; öka increasedet växer mig över huvudet it's getting beyond my controlvara situationen vuxen be equal to the occasion
verb och partikelverbväxa bortdet växer bort it will disappearväxa ifrån ngtgrow out of sth, outgrow sthväxa igenom stig become overgrown with weedsväxa ihopgrow togetherväxa till:flickan har vuxit till sig she has grown into a fine girlväxa uppgrow up, growväxa ur sina klädergrow out of one's clothes
groverbsprout; växa grow
skäggsubstbeardlåta skägget växa grow a beard
viltadverbwildly, furiouslyväxa vilt grow wildvilt främmande quite strange
substgame
vidgaverbgöra vidare widen; göra större enlarge, expand metallvidga sig bli vidare widen; bli större enlarge; öka, växa expand
ökaverbgöra större increase <med by>öka farten increase speed, acceleratebli större increase; växa grow; stiga riseöka i antal increase in numberöka i betydelse become more importantöka i vikt put on weight
stigaverb step, walkhöja sig rise, go up; om flygplan climböka el. växa rise, growbrödet har stigit i pris bread has gone up in price
verb och partikelverbstiga avgå av get offjag vill stiga av bli avsläppt vid… I want to be put down at…stiga framstep forwardstiga inget instiga in i bilen get into the carstiga in i rummet enter the roomstig in! vid knackning come in!stiga ned (ner)step down, descendstiga påi rummet entertåg, buss etc. get on; cykel get on, mountstiga undanstep out of the waystiga uppget up; kliva upp get out <urt.ex. ett badkarskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>stiga upp i en vagn get intostiga upp på en stege get up on, mount
© NE Nationalencyklopedin AB