Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vätskasubstantiv~n, vätskorliquid; kropps~ body fluid; sår~ discharge, serumvara vid sunda vätskor be in good formintransitivt verb och reflexivt verb~de, ~tsåret vätskar [sig] …is running (discharging)
förtunningsubstantiv~en, ~arvätska thinner
blekmedelsubstantiv-medlet, =bleach, bleaching agent; vätska bleaching solution
kanistersubstantiv~n, kanistrarburk o.d. canister, tin; för vätska can
spillsubstantiv~etwaste, wastage, loss; spec. av vätska spillage; radioaktivt falloutdata. overflow
lösligadjektiv~ti vätska soluble, dissolvablelöst grundad, vag vague
klibbigadjektiv~tallm. sticky <av with>; som fastnar adhesive; om vätska gluey, tacky; naturv. glutinous, viscous
kluckaintransitivt verb~de, ~tom höns o.d. cluck; om kalkon äv. gobbleett kluckande skratt a chuckleom vätska gurgle; om vågor lap
ogenomträngligadjektiv~tom t.ex. skog el. mörker impenetrable äv. bildl.; för ljus el. vätska impervious, impermeable <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>
avsöndratransitivt verb~de, ~tavskilja separate, sever, detach; fysiol., t.ex. vätska secrete; kem. el. geol. segregate; isolera isolatereflexivt verb~de, ~tavsöndra sig, se avsöndras
© NE Nationalencyklopedin AB