Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vätskasubstliquid; kroppsvätska body fluid
renaverbclean; vätska purify
grumligadjektivmuddy; om vätska cloudy
skopasubstscoop; för vätska ladle
strålesubstray; av ljus beam; av vätska, gas jet
kluckaverbom vätska gurgle; om vågor lap
lösligadjektivi vätska soluble, dissolvableom problem etc. solvablelöst sammanhängande loose
lösningsubstav problem etc. solution <av, to, of>vätska solution
stelnaverbom kroppsdel etc. stiffen, get stiff; av köld, fasa be numbed; om vätska solidify
lösaverblösa el. lösa upp loosen; knut etc. loosen, undo, untielösa el. lösa upp i vätska dissolveklara upp solve; konflikt etc. settlebetala biljett etc. pay for; köpa buylösa in check (om bank) paylösa ut ngt på posten get sth out at the post officelösa sig i vätska dissolvelösa sig själv om fråga etc. solve itself
© NE Nationalencyklopedin AB