Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vätasubstantiv~nwet, moisture, damp, dampnessaktas för väta! ung. keep (to be kept) dry, keep in a dry placetransitivt verb och intransitivt verbvätte, vättwet; fukta moisten, dampväta ned sig get [oneself] wet
fuktsubstantiv~enallm. damp; väta moisture; fuktighet[sgrad] humidity
blötasubstantiv~nväta wet; rot~ downpour, soakertransitivt verbblötte, blöttsoak; göra våt wetblöta igenom… soak through…blöta ned… wet…, make…wetblöta ned sig get [oneself] all wetblöta ned sig om fötterna get one's feet wet, get wet feetblöta upp soak, steep
aktatransitivt verb~de, ~tvara aktsam om be careful with; ta vård om take care of; skydda guard, protect <för from>akta huvudet! mind your head!aktas för stötar! på etikett Handle with care!, Fragileaktas för väta! Keep dry!värdera esteem; respektera respect; jfr aktadreflexivt verb~de, ~takta sig take care <för att göra det not to do that>; vara på sin vakt be on one's guard <för against>; se upp look out <för for>akta dig! take care!, look out!
© NE Nationalencyklopedin AB