Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 västsubstantiv~en o. adverbwestförk.W; se äv. västerjfr nord, norrmed ex. o. sammansättn.inflationen (korrespondenter) i väst …in the West, Western…
1 västsubstantiv~en, ~arplagg waistcoat; amer. vestfå någonting innanför västen get something under one's belt
väsaintransitivt verbväste, västhissväsa fram orden hiss [out]…
skottsäkeradjektiv~t, -säkraogenomtränglig bulletproofskottsäker väst bulletproof vest, flak jacket
östsubstantiv~en o. adverbeastförk.E; se äv. öster o. jfr nord, norrmed ex.spänningen mellan öst och väst …East and West
© NE Nationalencyklopedin AB