Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

väsentligadjektivessential <för to>; betydande considerablei allt väsentligt in all essentials
viktigadjektivimportant <för to>; väsentlig essential <för to>det viktigaste är att… the most important thing is to…högfärdig self-important; mallig stuck-upgöra sig viktig give oneself airs
© NE Nationalencyklopedin AB