Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

värstadjektivworsti värsta fall if the worst comes to the worstdet är det värsta jag vet it's a thing I can't standdet värsta var att… the worst of it was that…
adverbworst, the worsthan blev värst skadad he got injured worst, he got injured the worstfilmen var inte så värst bra the film was not all that good, the film was not very good
© NE Nationalencyklopedin AB