Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

värmatransitivt verbvärmde, värmtgöra varm warm; ljumma take the chill off…; göra het heatomtanken värmde hennes hjärta …warmed [the cockles of] her heartvärma på (upp) maten warm (heat) up the foodvärma upp huset heat…, warm up…, get…warmintransitivt verbvärmde, värmtge värme give off heatkaminen värmer bra …gives off good heatsolen värmer redan …is already warmvinet värmer …makes you warmreflexivt verbvärmde, värmtvärma sig warm oneself, get warm, have (get) a warmvärma upp sig sport. warm up; jfr uppvärmd
2 fräsaintransitivt verbfräste, frästhiss; brusa el. skumma fizz; svagt fizzle; vid stekning sizzle, frizzle; om katt spit <åt at>fräsa till om person hissfräs [ut] ordentligt! snyt ut give your nose a good blow!transitivt verbfräste, frästhastigt steka fry, frizzlefräsa upp värma upp fry up
eldaintransitivt verb~de, ~tspec. med centralvärme heat; jfr äv. ex.; göra upp eld, t.ex. i kamin light a fire (resp. fires, the fire), make a fire; ha en brasa have a firede måste snart börja elda they will soon have to start [the central] heatingelda med ved (kol, olja) use wood (coal, oil) for heatingtransitivt verb~de, ~telda [upp] a) värma upp:t.ex. rum, ugn heat, get…hot; t.ex. ångpanna stoke b) bränna [upp] burn [up] c) egga rouse, stir, inspireelda upp sig get [more and more] excited (worked up)elda en brasa tända light (ha have) a fire
stekatransitivt verbstekte, stekti stekpanna med fett fry; vid öppen eld el. i stekgryta samt (speciellt kött) i ugn roast; i ugn äv. (t.ex. fisk, äpplen) bake; halstra grill, broil; bräsera braisestekt kyckling (anka o.d.) roast…stekt potatis (ägg o.d.) fried…den är lagom stekt it is done to a turnden är för lite (mycket) stekt it is underdone (overdone)stekavärma upp mat fry up…, warm up…in the frying panintransitivt verbstekte, stekteg.låt köttetsteka (köttet får steka) leave…to roast (resp. fry)om solen be broiling (scorching)reflexivt verbstekte, stektsteka sig i solen be broiling (baking) in the sun
© NE Nationalencyklopedin AB